Разработки на приложения, разширения

Ние имаме богат опит в разработването на специфични приложения по – задание на нашите клиенти.

Ние имаме богат опит в автоматизирането на бизнес процеси както и автоматизирането на ръчния компютърен труд.

Ние имаме богат опит в разширяването на възмоностите на Microinvest Склад Pro, с различни въшни приложения и допълнителни модули.

Също така имаме богат опит в разрабоването на допълнителни справки и документи за печат за Microinvest Склад Pro.

С годините сме натрупали голям опит в тези направления.