Бази данни

Поддръжка на бази данни. Поддръжка на Microsoft SQL Server. Поддръжка на други видове релационни бази данни. Създаване на автоматизационни сктиптове, процедури, разработки на бази данни.

Microinvest приложения

Продажба на всички приложения на Microinvest. Поддръжка на всички приложения на Microinvest. Изграждане на Бизнес решия с тях. Поддръжка на съществуваши системи. Помощ при интеграция и възможност за раширяване с допълнителни модули. Обучение за работа с приложенията.

Абонаментна поддръжка

Ние предлагаме абонаментна поддръжка за цялостната Ви IT инфраструктура или за част от нея. Бази данни, Сървъри, VPN мрежи, Локални мрежи, Домейни и т.н.

Приложения и скриптове

Изработка на специфични приложения по задание на клиента за оптимизация на бизнес процеси. Изработка на автоматизационни скриптове/приложения за автоматизация/оптимизация на бизнес процеси.

Banner

Цени

Ние сме много гъвкави в нашето цено образуване. Изготвяме индивидуални цени спрямо нуждите на всеки клиент.
Направете Вашето запитване в секцията за контакти.